Producentforeningen har indledt en indsats for at styrke diversitet og inklusion inden for film, tv og spil.  Vi engagerer os i samarbejder på tværs af branchen, og vi tænker diversitet og inklusion ind i arbejdet med arbejdsmiljø og kapacitet.