Internationalt

Producentforeningen samarbejder med producentforeninger i de øvrige europæiske lande og deltager desuden aktivt i europæiske og internationale paraplyorganisationer.

Producentforeningen prioriterer det internationale samarbejde højt. Produktionsvilkårene i forskellige lande minder ofte om hinanden, og der er som regel både inspiration og nyttig viden at hente hos de andre producentforeninger.
Hertil kommer samarbejdet i paraplyorganisationerne inden for de forskellige produktionsområder: 


CEPI

This describes the image


CEPI er den europæiske tv-producentforening, der dog efterhånden beskæftiger sig også med andre områder end tv-produktion. CEPI ligger i Bruxelles og har som sin primære opgave at monitorere alt, hvad der sker i EU på medie-området, således at CEPI som organisation og de enkelte medlemmer er i stand til at agere.
 
FIAPF 

This describes the image


FIAPF er den verdensomspændende spillefilmproducentforening, og også FIAPF har hovedsæde i Bruxelles. FIAPFs primære aktiviteter er:
-    varetagelse af spillefilmproducenternes interesser i FN’s internationale ophavsretsorganisation WIPO
-    varetagelse af internationale producentinteresser, herunder amerikanske, i feks Bruxelles
-    akkreditering af filmfestivaler
 

 
CFP-E

This describes the image

Commercial Film Producers Association CFP-E er den europæiske reklamefilmproducentforening. De primære aktiviteter i CFP-E er de to årlige arrangementer Young Director Award og World Producers Summit.
 
Hovedparten af de europæiske producentforeninger er organiseret i én eller flere af disse paraplyorganisationer. Se flere detaljer samt medlemslister på organisationernes egne hjemmesider.