Copydan-forbehold for børn forlænges

Aftalen om Copydanforbehold for børnemedvirkende forlænges et år.

This describes the image

Producentforeningen og Dansk Skuespillerforbund er blevet enige om at forlænge aftalen om Copydanforbehold for børnemedvirkende. Den nye aftale er gældende fra 1. juni 2024 og løber frem til 31. maj 2025. Aftalen betyder, at børnemedvirkende har samme Copydanforbehold som voksne skuespillere på samme produktion, hvis børnenes medvirken har ”præstationshøjde”. Se hele ordlyden af aftalen her nedenfor:  

  • Producenten sørger for, at der skrives samme Copydanforbehold ind i kontrakter med børnemedvirkende, som er gældende for de voksne skuespillere på samme produktion
  • Copydan-forbeholdet skrives ind i kontrakter, hvor børnenes medvirken vurderes at have præstationshøjde, og hvor aflønningen af barnet står i et rimeligt forhold til opgavens omfang og indhold samt barnets alder. Betalingen må ikke være i naturalier (fx betaling for rejser og ophold). Betalingen kan udgøre et mindre beløb end overenskomstens minimumssats.
  • Producenten fremsender kopi af kontrakterne med de medvirkende børn sammen med kontrakterne for de voksne skuespillere til Filmex
  • Parterne er enige om, at aftalen om indsættelse af Copydanforbehold i kontrakter med børn ikke får betydning for de eksisterende og fremtidige fordelingsaftaler mellem rettighedshavergrupperne i Copydan. Parterne kan frit gøre ændrede omstændigheder i øvrigt gældende i sådanne fordelingsdrøftelser.

Læs yderligere om Copydanforbehold under "Rådgivning". 

Opdateret 10. jun 2024

Vil du vide mere?