Whistleblowerordning

Arbejdspladser med over 249 skal nu etablere en intern whistleblowerordning, så ansatte kan ytre sig om kritisable forhold uden at være bange for, at det får negative konsekvenser for deres egen ansættelse.

This describes the image

Folketinget har vedtaget en lov, der medfører en forpligtelse til at etablere en intern whistleblowerordning. For arbejdspladser med over 249 ansatte skal whistleblowerordningen etableres senest den 17. december 2021. For arbejdspladser med mellem 50-249 ansatte skal whistleblowerordningen etableres senest den 17. december 2023. 

Formålet med lovgivningen er at øge muligheden for, at ansatte kan ytre sig om kritisable forhold på en arbejdsplads uden at frygte for negative konsekvenser. 

For at finde ud af, om I som virksomhed er omfattet af loven, skal det opgøres, hvor mange ansatte I har. Alle ansatte tæller med, herunder projektansættelser, tidsbegrænsede ansættelser, deltidsansættelser, fastansættelser, vikarer mv. Antallet af ansatte baseres på et gennemsnit af antal ansatte de seneste fire forudgående kvartaler pr. CVR-nummer. Såfremt gennemsnittet af antallet af ansatte inden den 17. december 2023 stiger til over 249 i gennemsnit i de fire forudgående kvartaler, er virksomheden forpligtet til at etablere ordningen, da man så vil være omfattet af loven, der er gældende fra den 17. december 2021. Det er dog muligt for koncernforbundne selskaber at etablere en fælles ordning for koncernforbundne selskaber. 

Medlemmer af Producentforeningen er velkomne til at kontakte sekretariatet med spørgsmål om ordningen. 

Opdateret 11. jan 2022