Producentforeningen roser nyt institut for spiludvikling 

Finansloven afsætter midler til nyt og selvstændigt institut for spiludvikling, som skal fremme spiludvikling i Danmark.  

This describes the image

Det fremgår af den nye finanslov, at der afsættes i alt 33,8 mio. kr. over fire år til etablering af et institut for dansk spiludvikling. ”Med vedtagelsen af finansloven ligger det nu fast, at der i 2024 skal etableres et institut for spiludvikling, og det er et tiltag, som vi er meget glade for. Digitale spil er blevet en vigtig del af danskernes kulturforbrug, og nu har spil fået et politisk gennembrud. Det er en stor anerkendelse af spilbranchen, hvis mangeårige ønske om større politisk opbakning og bedre rammevilkår nu bliver imødekommet”, siger Charlotte Enevoldsen, vicedirektør i Producentforeningen. 
 
Producentforeningen ser frem til at følge etableringen af det nye institut og har høje forventninger til det. ”Et institut for spiludvikling vil bidrage til, at branchen får den nødvendige hjælp og støtte til at udfolde sit store uudnyttede potentiale gennem støtte til kunstneriske og kommercielle spil, promovering, eksportfremstød, analyser og talentudvikling”, siger Charlotte Enevoldsen.  
 
Digitale spil udgør en stadig større del af danskernes kulturelle aktiviteter. Fire ud af fem danskere spiller digitale spil, viser en ny undersøgelse “Digitale spils betydning”, som Producentforeningen offentliggjorde i oktober. Undersøgelsen dokumenterer, som den første nogensinde, også betydningen af spil, og at digitale spil giver både emotionelle, intellektuelle, kreative og sociale oplevelser. 
 
”Som kulturelt erhverv udgør digitale spil en helt unik synergi mellem det kunstneriske og kommercielle. I udlandet har der i flere år været stor interesse for danske spil, og ud af de godt 3 mia. kr., som danske spiludviklere omsætter for hvert år, kommer 2/3 fra eksport”, siger Charlotte Enevoldsen.  
 
 
Baggrund & tal 

 
“Digitale spils betydning” analyse af brugen og betydningen af digitale spil, udarbejdet for Producentforeningen og offentliggjort i oktober 2023. 
 
Producentforeningen udarbejdede i 2022 ”State of the nation i den danske spilbranche” og har siden arbejdet for etableringen af et selvstændigt institut for spiludvikling i Danmark. 
 
 
Producentforeningen er arbejdsgiver- og brancheforening for producenter af spil, film og tv.  
 
Kontakt 
Vicedirektør i Producentforeningen, Charlotte Enevoldsen, ce@pro-f.dk,  +45 9137 3124 

Opdateret 27. nov 2023

Vil du vide mere?