Ny overenskomst med fokus på arbejdsmiljø og rekruttering

Producentforeningen har netop indgået en ny overenskomst på fiktionsområdet med FAF. Overenskomsten giver filmarbejderne bedre mulighed for at sige nej til overarbejde, og der er indført en ny model for indslusning af nye medarbejdere. 

This describes the image

Overenskomsten med FAF er en fornyelse af fiktionsoverenskomsten fra 2020, og overenskomsten har stort fokus på arbejdsmiljø og på indslusning af nye medarbejdere til branchen. Overenskomsten giver en samlet lønstigning på 7,5% for hele den treårige overenskomstperiode – minimum 2,5% om året – samt en højere løn for overarbejde og er udtryk for et arbejdsmarked med travlhed og mangel på medarbejdere. 

De lange arbejdsdage er et vilkår i branchen, og både FAF og Producentforeningen er opmærksomme på, at det lægger pres på den enkelte filmarbejder. Derfor indeholder den nye overenskomst nye regler for varsling af overarbejde. Der er et loft for hvor mange timer, der må varsles overarbejde, og filmarbejderne har fået bedre muligheder for at sige nej tak til overarbejde. Tillægget for overarbejde er desuden sat op i en forventning om, at det vil være med til at nedsætte omfanget af overarbejde. Producenternes indbetaling til BETA-puljen – barsel, efteruddannelse, talsperson og arbejdsmiljørepræsentant – er sat op. Og endelig er der krav om, at den arbejdsgiverbetalte pause efter 10. time skal afholdes og ikke kan udbetales, hvis der er mere end 45 minutter tilbage af arbejdsdagen. 

Overenskomsten indeholder desuden en indslusningsordning, der gør det mere attraktivt at rekruttere nye medarbejdere. For at rykke op i løngrupperne skal filmarbejderen kunne dokumentere, at han eller hun har haft et bestemt antal ugers erfaring som runner eller uerfaren assistent. Det giver et større incitament for produktionen til at tage en chance med nye og uerfarne medarbejdere, når lønnen i højere grad svarer til kvalifikationerne, og det er håbet, at indslusningsbestemmelserne kan være med til at øge udbuddet af arbejdskraft og betyde flere ansatte på settet så arbejdsbyrden også ad den vej lettes.

Forhandlingsforløbet blev kompliceret af, at gruppen af fotografer, klippere og scenografer – De4 - brød ud af FAF i 2021 og ønskede en selvstændig områdeoverenskomst. Producentforeningen har derfor måttet forhandle med to organisationer samtidig, og overenskomsten med De4 faldt også på plads i starten af 2022. Denne overenskomst er dog midlertidig og udløber den 30. april 2022, og der forhandles nu om en overenskomst, der rækker ud over den dato. Overenskomsten med FAF og med De4 er stort set enslydende. 
 

Opdateret 8. mar 2022