80% støtte til at styrke arbejdsmiljø og sikkerhedskulturen 

I samarbejde med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan producenter søge økonomisk støtte til projekter, der styrker sikkerhed og sundhed i egen virksomhed. I kan søge om tilskud til projekter, hvis I ønsker at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og skabe en sikker arbejdsplads. 

This describes the image

I de seneste år, har der i film- og tv-branchen været et øget fokus på at skabe et bedre arbejdsmiljø og en større sikkerhedskultur ved optagelser. Nu får producenter en fantastisk mulighed for at gennemføre og implementere tiltag, der sikrer og styrker arbejdsmiljøet og ikke mindst sikkerheden i forbindelse med optagelser. Ikke kun ved stuntscener, men også bag kameraet. Det tager ofte årtier at ændre en kultur, men nu kan producenter få økonomisk hjælp og støtte, som vil styrke arbejdsmiljøet mange år frem. 
 

Virksomheder kan bl.a. søge om tilskud til:
• autoriseret arbejdsmiljørådgivning
• kortlægning af aktuelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer
• forebyggelse af arbejdsulykker og til at styrke sikkerhedskulturen 
• sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet 
• afprøve/leje tekniske hjælpemidler, som kan nedbringe fysiske belastninger


Regeringen har afsat 105 mio. kr. årligt fra 2021 til og med 2023 til mindre og mellemstore virksomheder, der har et særligt ønske om at styrke ansattes sundhed og sikkerhed. Mindre virksomheder med max 50 fuldtidsansatte kan fra 29. marts 2021 søge økonomisk tilskud i Arbejdsmiljøpuljen.


Virksomheder kan maksimalt modtage 500.000 kr. i støtte pr. projekt; og der gives tilskud til 80% af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. Tilskudsordningen er forudsat, at den er forenelig med EU-statsstøtteregler.


Der vil kunne søges om støtte til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, hvor rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov. Der gives kun tilskud til eksterne konsulenter/rådgivere og ikke tilskud til virksomhedens interne rådgivere/konsulenter eller øvrige lønudgifter. 


Det er Arbejdstilsynet som administrerer puljen; og ARBEJDSMILJØHUSET kan hjælpe med projektbeskrivelse til ansøgningen, samt kortlægning og rådgivning om forebyggelse og nedbringelse af fysiske og psykiske belastninger, samt til at styrke sikkerhedskulturen i virksomheden.  


Kontakt arbejdsmiljøkonsulent Peter Guldager og hør mere om, hvordan de kan hjælpe dig og dine medarbejdere. De kender branchen godt og har allerede mange ideer til hjælp for dig som producent og for dine ansatte.


Ring til Peter Guldager på +45 31 33 95 32 / +45 44 85 02 20 eller mail til pg@am-huset.dk 


Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside  

Opdateret 4. aug 2021

Vil du vide mere?