Workshop: Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed – hvordan skaber du et godt team? Deltag i workshop med oplæg, casesarbejde og dilemmateater 19. marts 2024 kl. 9.00 - 12.00. Workshoppen afholdes i samarbejde med Human House.

This describes the image

Psykologisk tryghed handler i sin essens om at facilitere et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere tør dele deres spørgsmål, usikkerheder og bekymringer. Psykologisk tryghed er et værktøj til at skabe medarbejdertrivsel og bedre kvalitet i arbejdet, og undersøgelser viser, at psykologisk trygge arbejdspladser er mere vidensdelende og leverer bedre resultater. På workshoppen bliver du som leder klædt på til at forstå begrebet, og du får inspiration til at arbejde med at fremme det i de teams, du leder. Workshoppen består af en blanding af oplæg, refleksioner og øvelser. 

Workshoppen afholdes i København i samarbejde med Human House og faciliteres af Rasmus Raabæk Olsen, erhvervspsykolog med speciale i psykisk arbejdsmiljø samt stressforebyggelse- og håndtering. 

Workshoppen er kun for medlemmer af Producentforeningen, inklusive ansatte i medlemsvirksomhederne. 
Deltagergebyr: 200 kr.

Tilmelding til workshoppen

Maks. 25 deltagere. 

Opdateret 8. jan 2024